Được học thử
Cam kết chất lượng
Email

giasutainangtre.vn@gmail.com

Tư vấn 24/7

090.333.1985 - 09.87.87.0217

Tag: Cách thể Hiện Sự Tôn trọng 존대법

1 : Tôn trọng chủ thể 주체 존대법(으)시 Thêm vào sau động từ hoặc tính từ. Dùng “시” khi động…