Được học thử
Cam kết chất lượng
Email

giasutainangtre.vn@gmail.com

Tư vấn 24/7

090.333.1985 - 09.87.87.0217

Tag: Mẫu câu tiếng Hàn về tuổi tác

Mẫu câu tiếng Hàn về tuổi tác
Mẫu câu tiếng Hàn về tuổi tác: 1. Bạn bao nhiêu tuổi ? 몇 살입니까? 2. Bạn có thể vui…
Mẫu câu tiếng Hàn về tuổi tác
Mẫu câu tiếng Hàn về tuổi tác: 1. Bạn bao nhiêu tuổi ? 몇 살입니까? 2. Bạn có thể vui…