Được học thử
Cam kết chất lượng
Email

giasutainangtre.vn@gmail.com

Tư vấn 24/7

090.333.1985 - 09.87.87.0217

Tag: MỘT VÀI TỪ VỰNG NHÀ HÀNG – ĂN UỐNG

MỘT VÀI TỪ VỰNG NHÀ HÀNG – ĂN UỐNG TRONG TIẾNG HÀN
MỘT VÀI TỪ VỰNG NHÀ HÀNG – ĂN UỐNG 맵다 [mept’a] cay 식당 [sict’ang] nhà hàng, hiệu ăn 후식 [husic]…