Được học thử
Cam kết chất lượng
Email

giasutainangtre.vn@gmail.com

Tư vấn 24/7

090.333.1985 - 09.87.87.0217

Tag: TẠM BIỆT VỚI TIẾNG HÀN

(1) 안녕? An-nyong? Chào! (2) 안녕하세요? An-nyong-ha-sê-yo? Chào bạn? (3) 안녕하십니까? An-nyong-ha-sim-ni-kka? Chào bạn? (4) 만나서 반가워. Man-na-sô- ban-ga-wo.Rất vui…