Được học thử
Cam kết chất lượng
Email

giasutainangtre.vn@gmail.com

Tư vấn 24/7

090.333.1985 - 09.87.87.0217

Tag: TỪ VỰNG TIẾNG HÀN VỀ CÁC BỘ PHẬN TRONG CƠ THỂ Tổng hợp bộ phận cơ thể

TỪ VỰNG TIẾNG HÀN VỀ CÁC BỘ PHẬN TRONG CƠ THỂ Tổng hợp bộ phận cơ thể
순환계 : hệ tuần hoàn 동맥 (동맥관) : động mạch 정맥 : tĩnh mạch 모세혈관 (모세관) : mao mạch 혈관…