Được học thử
Cam kết chất lượng
Email

giasutainangtre.vn@gmail.com

Tư vấn 24/7

090.333.1985 - 09.87.87.0217

Tag: TỪ VỰNG VỀ ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG

TỪ VỰNG VỀ ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG TIẾNG HÀN
 TỪ VỰNG VỀ ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG 그램__gram__[ kư rem] 톤__tấn__[ thôn] 키로미터__km__[ khi rô mi tho] 키로그램__kg__[ khi rô…