Home > Uncategorized > Ngữ pháp P2
ngu p

Ngữ pháp P2:

45. DT+ -롭다
46. 라고 하다 / (이)라고(요) /(이)래요.
47. 아/어/해 가지고: “…sau đó..”, “xong rồi…”
48. -아/어/해 놓다/두다:đặt, để, “lưu”….
49. Động từ + -(으)ㄹ래(요)
50. –되:nhưng mà, tuy nhưng…”
51. ĐT + -(으)려고: Định, để
52. ĐT + -기 전에: “trước”
53. Động từ + (으)ㄴ/는 김에 : “nhân tiện”, “tiện thể”
54. Danh từ+ -에 따라(서): Tuỳ theo, theo..
55. DT + 에 대해(서)/에 대하여
DT+ 에 대한 + DT : “về”…
56. ~을/를 통해서/통하여: Thông qua…
57. ***DT~에 의하면: “Theo như…thì”, “Nếu theo như…”
58. DT,ĐT,TT+ 길래: do, vì…
59.– 아/어/해(서) 죽겠다
60. ĐT,TT+ ‘-아/어/여야’
DT+ ‘(이)라야’ : “phải…thì mới..”
61. Danh/Động/Tính từ + (으)ㄴ/는 걸 보니(까): Thấy/Nhìn ….thì có lẽ…
62. ĐT+ (으)나 마나: “…cũng như không”, vô ích…
63. DT,ĐT,TT+ (으)ㄴ/는/(으)ㄹ 것 같다
64. ĐT+지 그래요?: “làm thử đi”/ “làm thử coi”….
65. ĐT-기 일쑤이다:”hay”, “thường xuyên”, “dễ”…
66. -(으)ㄹ뿐더러
Động từ, tính từ + -(으)ㄹ뿐더러
Danh từ + 일뿐더러
Nghĩa: “không những…mà còn”,”hơn thế nữa…”

Chúc các bạn học thật tốt tiếng Hàn nhé!!!

TRUNG TÂM GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ  

TƯ VẤN HỌC TIẾNG HÀN TẠI NHÀ: 090 333 1985 – 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT

WEBSITE: http://giasutienghan.com/

Tag: gia su tieng hangia sư tiếng hànhọc tiếng hàn tại nhà