Được học thử
Cam kết chất lượng
Email

giasutainangtre.vn@gmail.com

Tư vấn 24/7

090.333.1985 - 09.87.87.0217

Luyện thêm ngữ pháp

Luyện thêm ngữ pháp:

A. Chọn câu thích hợp trong ngoặc cho mỗi tình huống đã cho trước. Chọn câu nào thì viết thành câu hoàn chỉnh.

1. 배가 고파요. (먹고 싶어요. 사고 싶어요. 가고 싶어요. 배우고 싶어요.)
2. 생일 파티에 초대 받았어요. ( 먹고 싶어요. 사고 싶어요. 가고 싶어요. 배우고 싶어요. )
3. 한국어가 재미 있어요. ( 먹고 싶어요. 사고 싶어요. 가고 싶어요. 배우고 싶어요. )
4. 예쁜 한복이 있어요. ( 먹고 싶어요. 사고 싶어요. 가고 싶어요. 배우고 싶어요. )

B. Chọn dạng đúng của thì quá khứ của mỗi động từ/tính từ sau (chỉ cần viết a/b/c cho lời giải)

1.바빠요
a/ 바쁘요 b/ 바빴어요 c/ 바뻤어요

2.써요
a/ 썼여요 b/ 썼아요 c/ 썼어요

3.예뻐요
a/ 예뻤어요 b/ 예쁘요 c/ 예뻤아요

4.가요
a/ 거요 b/ 갔어요 c/ 가었요

5.사요
a/ 샀어요 b/ 사었요 c/ 샀아요

C. Chọn từ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ trống (Viết thành câu hoàn chỉnh với từ bạn chọn):

1. 전화 ( 오세요 / 가세요 / 하세요).
2. 파란 한복을 ( 가세요/ 주세요/ 만나세요).
3. 집에 ( 가세요/ 주세요/ 만나세요)?
4. 이 사과를 ( 사세요/ 하세요/ 오세요).

Luyện thêm ngữ pháp :

A. Chọn câu thích hợp trong ngoặc cho mỗi tình huống đã cho trước. Chọn câu nào thì viết thành câu hoàn chỉnh.

1. Đói. (tôi muốn ăn. Tôi muốn mua. Tôi muốn đi. Tôi muốn học. )
Sinh nhật 2. Được mời đến buổi tiệc. (tôi muốn ăn. Tôi muốn mua. Tôi muốn đi. Tôi muốn học. )
3. Tiếng Triều Tiên là vui vẻ. (tôi muốn ăn. Tôi muốn mua. Tôi muốn đi. Tôi muốn học. )
Một khá tốt 4.. (tôi muốn ăn. Tôi muốn mua. Tôi muốn đi. Tôi muốn học. )

B. Chọn dạng đúng của thì quá khứ của mỗi động từ/tính từ sau (chỉ cần viết a/b/c cho lời giải)

1. Tôi đang bạn.
Một / bận rộn. B / đó là bận rộn. C / bar peos.

2. Bạn
A / o viết viết. B / không có. C /?

3. Trông rất xinh đẹp.
Chúng a / b / xinh đẹp.. C / sao. Đúng vậy.

4.?
Một / một. Đi b / c / c và được biết đến.

5. A.
Tôi mua a / b / a / c. Anh ấy mua. Đúng vậy.

C. Chọn từ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ trống (Viết thành câu hoàn chỉnh với từ bạn chọn):

1. Điện thoại (xin vui lòng / làm ơn / xin).
Quần áo hàn quốc 2. Màu xanh (cảm ơn / xin / gặp. )
3. Ở nhà (cảm ơn / xin / gặp? )
4. (hoặc một quả táo làm ơn / xin vui lòng / làm ơn).

Chúc các bạn học thật tốt tiếng Hàn nhé!!!

TRUNG TÂM GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ  

TƯ VẤN HỌC TIẾNG HÀN TẠI NHÀ: 090 333 1985 – 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT

WEBSITE: http://giasutienghan.com/

Tag: gia su tieng hangia sư tiếng hànhọc tiếng hàn tại nhà

Bài viết liên quan

Từ Vựng Chuyên Ngành Y P4
Từ Vựng Chuyên Ngành Y P4: IV. Các chứng bệnh 129 진단서 hồ sơ trị bệnh 130 진단확인서 hồ sơ…
Từ Vựng Chuyên Ngành Y P3
Từ Vựng Chuyên Ngành Y P3 Dụng cụ Y tế và hoạt động trị liệu 1. Dụng cụ Y tế…
Từ Vựng Chuyên Ngành Y P2
Từ Vựng Chuyên Ngành Y P2: II. Các loại thuốc và bệnh viện 1. 약: Thuốc 44 알약 (정제) thuốc…
[Từ vựng] Từ Vựng Chuyên Ngành Y P1
[Từ vựng] Từ Vựng Chuyên Ngành Y: I. Các chứng bệnh thường gặp 1 복통 đau bụng 2 치통 đau…
[Từ vựng] Từ liên quan đến thể thao
[Từ vựng] Từ liên quan đến thể thao: 야구를 해요. chơi bóng chày. 축구를 해요. chơi đá bóng 농구를 해요.…
Từ vựng trong tiếng hàn
Từ vựng trong tiếng hàn: 약속이 있어요/없어요 : Có hẹn/ không có hẹn 약속을 해요: Có hẹn 시간이 있어요/없어요: Có…