Được học thử
Cam kết chất lượng
Email

giasutainangtre.vn@gmail.com

Tư vấn 24/7

090.333.1985 - 09.87.87.0217

Những động từ bất quy tắc trong tiếng Hàn

Những động từ bất quy tắc trong tiếng Hàn:

1. Ngữ động từ bất quy tắc ‘-ㄹ’
Khi âm kết thúc của gốc động từ có patchim ‘ㄹ’ thì ‘-ㄹ’ sẽ được lược bỏ nếu kết hợp với các đuôi từ có ‘-ㄴ,-ㅂ,-ㅅ’ tiếp giáp với nó.
Ví dụ:
– 살다(sống) => 어디에서 사세요? : Bạn sống ở đâu?
– 팔다(bán) => 그 가게에서 무엇을 파니? : Họ bán gì trong cửa hàng đó vậy?
– 말다(đừng) => 들어오지 마세요. : Đừng vào.
– 알다(biết) => 저는 그 사람을 잘 압니다. : Tôi biết rõ về người đó.
Những động từ bất quy tắc trong tiếng Hàn
2. Ngữ động từ Bất quy tắc ‘르’
Đối với những động từ có gốc động từ kết thúc là “르” khi kết hợp với nguyên âm thì có cách chia như sau:
a. Nếu nguyên âm ở liền trước “르” là “아” hoặc “오”, thì chữ “르” sẽ biến thành “라” đồng thời thêm phụ âm “ㄹ” vào làm pachim của chữ liền trước.
– 모르다 (không biết) => 몰라요
– 다르다 (khác) => 달라요
– 빠르다 (nhanh) => 빨라요
Ví dụ :
– 저는 영어를 몰라요. => Tôi không biết tiếng Anh.
– 전화번호가 달라요. => Số điện thoại thì khác.
– 비행기는 빨라요. => Máy bay thì nhanh.

b. Nếu nguyên âm ở liền trước “르” là những nguyên âm khác ngoài “아” hoặc “오”, thì chữ “르” sẽbiến thành “러” đồng thời thêm phụ âm “ㄹ” vào làm pachim của chữ liền trước.
– 부르다 (hát) => 불러요.
– 누르다 (nhấn, ấn) => 눌러요.
– 기르다 (nuôi) => 길러요.
Ví dụ:
– 노래를 불러요. => (Tôi) hát một bài hát.
– 그러면, 여기를 눌러 주세요. => Nếu vậy, hãy nhấn vào đây.
– 저는 어렸을 때, 강아지를 길렀습니다. => Hồi nhỏ tôi có nuôi một con chó con.

3. Ngữ động từ Bất quy tắc ‘으’
a. Hầu hết các gốc động từ có âm kết thúc ‘으’ đều được sử dụng như một động từ bất quy tắc.
– 쓰 (다) + -어요: ㅆ+ㅓ 요 => 써요: viết, đắng, đội (nón)
– 크 (다) + -어요: ㅋ + ㅓ 요 => 커요: to, cao
– 뜨 (다): mọc lên, nổi lên
– 끄 (다): tắt ( máy móc, điện, đèn)
Ví dụ :
– 저는 편지를 써요. Tôi đang viết thư.
– 편지를 썼어요. Tôi đã viết thư.
– 편지를 써야 해요. Tôi phải viết thư.
– 동생은 키가 커요. Em trai tôi to con
Những động từ bất quy tắc trong tiếng Hàn
b. ‘-아요’ được sử dụng với gốc động từ tính từ có âm cuối là nguyên âm ‘으’ nếu âm trước nó ‘으’ là ‘ㅏ’ hoặc ‘ㅗ’, ‘-어요’ được sử dụng với gốc động từ tính từ có âm cuối là nguyên âm ‘으’ nếu âm trước nó ‘으’ những âm có các nguyên âm khác ngoại trừ ‘아’ và ‘오’.

+ Bất quy tắc -으 + ‘-아요’ khi:
– 바쁘 (다) + -아요: 바ㅃ + ㅏ요 => 바빠요: bận rộn
– 배가 고프 (다): đói bụng
– 나쁘 (다): xấu (về tính chất)
– 잠그 (다): khoá
– 아프 (다): đau
– 저는 오늘 바빠요. => Hôm nay tôi bận.
– 오늘 아침에 바빴어요. => Sáng nay tôi (đã) bận.
– 바빠서 못 갔어요. => Tại vì tôi bận nên tôi đã không thể đi.

+ Bất quy tắc -으 + ‘-어요’ khi:
– 예쁘 (다) + -어요: 예ㅃ ㅓ요 => 예뻐요 (đẹp)
– 슬프 (다): 슬ㅍ ㅓ요 => 슬프다 (buồn)
– 기쁘 (다): vui
– 슬프 (다): buồn

4. Ngữ động từ Bất quy tắc ‘-ㅂ’
Một vài động từ có gốc kết thúc bằng phụ âm ‘-ㅂ’ thuộc dạng bất quy tắc này. Khi gốc động từ, tính từ kết thúc bằng ‘-ㅂ’ và theo sau nó là một nguyên âm thì ta lược bỏ ‘-ㅂ’ đi, thêm ‘우’ vào gốc động từ đó. Khi kết hợp gốc động từ đã được biến đổi như trên với đuôi ‘아/어/여’, ‘아/어/여서’ hoặc ‘아/어/여요’ ta luôn kết hợp theo trường hợp ‘-어’, ‘어서’, ‘어요’ ngoại trừ một số động từ như ‘돕다’ và ‘곱다’. Khi gốc động từ có ‘-ㅂ’ mà theo sau nó là một phụ âm thì giữ nguyên không biến đổi.

– 즐겁다 (vui) 즐거우 + 어요 => 즐거우어요 => 즐거워요 (dạng rút gọn)
– 반갑다 (vui vẻ) 반가우 + 어요 => 반가우어요 => 반가워요.
– 춥다 (lạnh) 추우 + 었어요 => 추우었어요 => 추웠어요.
– 덥다 (nóng) 더우 + 어 보여요 => 더우어 보여요 => 더워 보여요.
– 돕다 (giúp đỡ) 도우 + 아요 => 도우아요 => 도와요.
– 어렵다 (khó) 어려우 + ㄹ거예요 => 어려울 거예요.
– 곱다 (đẹp, tốt, mịn, ân cần) 고우 + 아요 => 고우아요 => 고와요.

5. Ngữ động từ bất quy tắc ‘-ㄷ’
Patchim ‘-드’ ở âm kết thúc của một gốc động từ sẽ bị đổi thành ‘-ㄹ’ khi âm tiếp theo nó (tức âm đầu tiên của một đuôi từ) là một nguyên âm, nhưng nó sẽ không đổi nếu tiếp theo nó là một phụ âm.
Ví dụ:
– 듣다 (nghe): 듣 + 어요 => 들어요.
– 묻다 (hỏi): 묻 + 어 보다 => 물어 보다.
– 걷다 (đi bộ ): 걷 + 었어요 => 걸었어요.
Ví dụ :
– 저는 지금 음악을 들어요. => Tôi đang nghe nhạc.
– 잘 모르면 저한테 물어 보세요. => Nếu bạn không rõ thì hỏi tôi nhé.
– 어제는 많이 걸었어요. => Tôi đã đi bộ nhiều vào hôm qua.
– 저한테 묻지 마세요. => Đừng hỏi tôi.

Lưu ý: Tuy nhiên ‘닫다’ (đóng), ‘받다’ (nhận) và ‘믿다'(tin) không thuộc hệ thống bất quy tắc này.
– 문을 닫아 주세요. => Làm ơn đóng cửa giúp cho tôi.
– 어제 친구한테서 편지를 받았어요. => Tôi đã nhận được thư từ bạn tôi.

Chúc các bạn học thật tốt tiếng Hàn nhé!!!

TRUNG TÂM GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ  

TƯ VẤN HỌC TIẾNG HÀN TẠI NHÀ: 090 333 1985 – 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT

WEBSITE: http://giasutienghan.com/

Tag: gia su tieng hangia sư tiếng hànhọc tiếng hàn tại nhà

 

Bài viết liên quan

Từ Vựng Chuyên Ngành Y P4
Từ Vựng Chuyên Ngành Y P4: IV. Các chứng bệnh 129 진단서 hồ sơ trị bệnh 130 진단확인서 hồ sơ…
Từ Vựng Chuyên Ngành Y P3
Từ Vựng Chuyên Ngành Y P3 Dụng cụ Y tế và hoạt động trị liệu 1. Dụng cụ Y tế…
Từ Vựng Chuyên Ngành Y P2
Từ Vựng Chuyên Ngành Y P2: II. Các loại thuốc và bệnh viện 1. 약: Thuốc 44 알약 (정제) thuốc…
[Từ vựng] Từ Vựng Chuyên Ngành Y P1
[Từ vựng] Từ Vựng Chuyên Ngành Y: I. Các chứng bệnh thường gặp 1 복통 đau bụng 2 치통 đau…
[Từ vựng] Từ liên quan đến thể thao
[Từ vựng] Từ liên quan đến thể thao: 야구를 해요. chơi bóng chày. 축구를 해요. chơi đá bóng 농구를 해요.…
Từ vựng trong tiếng hàn
Từ vựng trong tiếng hàn: 약속이 있어요/없어요 : Có hẹn/ không có hẹn 약속을 해요: Có hẹn 시간이 있어요/없어요: Có…