Được học thử
Cam kết chất lượng
Email

giasutainangtre.vn@gmail.com

Tư vấn 24/7

090.333.1985 - 09.87.87.0217

Tag: Cấu trúc cú pháp

Cấu trúc cú pháp
Cấu trúc cú pháp:(으)려던 참이다 Phạm trù: 통어적 구문 (Cấu trúc cú pháp). Cấu tạo: (으)려고 하다 + vĩ tố…