Được học thử
Cam kết chất lượng
Email

giasutainangtre.vn@gmail.com

Tư vấn 24/7

090.333.1985 - 09.87.87.0217

Tag: Động từ và tính từ Bất Quy tắc : 불규칙 동사 형용사

1.”ㅂ” 불규칙 Bất quy tắc ㅂ 2-“ㄹ” 불규칙 Bất quy tắc ㄹ 3-“ㄷ” 불규칙 Bất quy tắc ㄷ 4-“ㅎ” 불규칙…