Được học thử
Cam kết chất lượng
Email

giasutainangtre.vn@gmail.com

Tư vấn 24/7

090.333.1985 - 09.87.87.0217

Tag: THỂ BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG HÀN

THỂ BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG HÀN
THỂ BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG HÀN: Động tính từ +이, 리, 히, 기 이– 덮이다, 보이다, 쌓이다, 쓰이다, 썩이다, 깎이다,…