Được học thử
Cam kết chất lượng
Email

giasutainangtre.vn@gmail.com

Tư vấn 24/7

090.333.1985 - 09.87.87.0217

TIẾNG HÀN DÙNG TRONG VĂN PHÒNG (PHẦN 1)

TIẾNG HÀN DÙNG TRONG VĂN PHÒNG (PHẦN 1)

Bảo quản hồ sơ 서류보관

Biên bản bàn giao công việc 업무 인수 인계서

Biên bản họp hội đồng quản trị 이사회의사록

Biên bản họp 회의록

An toàn 안전

Bản báo giá 견적서

Bản cam kết chi trả 지불각서

Bản cam kết kinh doanh đại lý 대리점운영각서

Bản điểm kiểm 시말서

Ban điều hành, ban giám đốc 경영진

Bản hướng dẫn 지침서

Bản kế hoạch sản xuất hằng tháng 월간생산계획서

Bản kế hoạch 기획서

Bản phương án kinh doanh 사업계획서

Bán thành phẩm 반제품

Bản thảo 기안

Bản thỏa thuận 합의서

Bản thỏa thuận đền bù thiêt hại 손해배상 합의서

Bản thỏa thuận về tai nạn giao thông 교통사고 합의서

Bản tường trình nguyên nhân 사유서

Bản tường trình tai nạn 사경위서

Bản tường trình vắng mặt 결근사유서

Bảng cân đối kế toán 대차대조표

Bảng cân đối tài chính dự tính 추정 손익계산서

Bảng chấm công 출퇴근시간기록표

Bảng công tác tuần 주간근무시간표

Bảng giá 가격표

Bảng hướng dẫn công việc 업무지침서

Bảng kế hoạch bán hàng theo từng quí 분기별

Bảng kế hoạch bán hàng 판매계획표

Bảng kế hoạch sản xuất 생산계획표

Bảng liệt kê chi tiêu hằng tháng 월간지출내역서

Bảng lương 급여명세서

Bảng phân tích cấu trúc lợi nhuận 마진구조분석표

Bảng phân tích đơn giá 원가분석표

Bảng phân tích 원가분석표

Bảng qui trình 공정표

Báo cáo công việc 업무 보 고 서

Báo cáo điều tra 조사보고서

Báo cáo hoạt động kinh doanh 영업활동 보고서

Báo cáo không phù hợp 부적합보고

Báo cáo kiểm tra an toàn 안전점검보고

Báo cáo kiểm tra chất lượng 품질감사보고

Báo cáo lời lỗ và 손익보고서

Báo cáo tài chính 재무제표

Báo cáo thất lạc hư hỏng công cụ máy móc 기계 ,

Báo cáo tình hình công việc 근태보고

Báo cáo tình hình công việc 근태상황보고서

Báo cáo tổng hợp hằng ngày 관리종합 일보

Báo cáo xem xét hợp đồng 계약검토보고서

Báo cáo 보고서

Bảo hiểm tai nạn 산재보험

Bảo hiểm y tế 의료보험

Bảo lãnh liên đới 연대보증

Bảo lãnh 담보

Bảo quản hồ sơ 서류보관

Biên bản bàn giao công việc 업무 인수 인계서

Biên bản họp hội đồng quản trị 이사회의사록

Biên bản họp 회의록

Bộ phận chủ quản 주관부서

Bộ phận quản lý 관리부

Các dự án nước ngoài 해외사업

Các loại báo cáo tổng kết 각종결산보고서

Các phần khác 기타부분

Cấp lãnh đạo 임원

Cấu trúc tài chính 재무구조

Chất dễ cháy 가성재

Chất liệu 재질

Chúc các bạn học tôt nhé!!!!

 

TRUNG TÂM GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ  

TƯ VẤN HỌC TIẾNG HÀN TẠI NHÀ: 090 333 1985 – 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT

WEBSITE: http://giasutienghan.com/

Tag: gia su tieng han, gia sư tiếng hàn, học tiếng hàn tại nhà

Bài viết liên quan

Từ Vựng Chuyên Ngành Y P4
Từ Vựng Chuyên Ngành Y P4: IV. Các chứng bệnh 129 진단서 hồ sơ trị bệnh 130 진단확인서 hồ sơ…
Từ Vựng Chuyên Ngành Y P3
Từ Vựng Chuyên Ngành Y P3 Dụng cụ Y tế và hoạt động trị liệu 1. Dụng cụ Y tế…
Từ Vựng Chuyên Ngành Y P2
Từ Vựng Chuyên Ngành Y P2: II. Các loại thuốc và bệnh viện 1. 약: Thuốc 44 알약 (정제) thuốc…
[Từ vựng] Từ Vựng Chuyên Ngành Y P1
[Từ vựng] Từ Vựng Chuyên Ngành Y: I. Các chứng bệnh thường gặp 1 복통 đau bụng 2 치통 đau…
[Từ vựng] Từ liên quan đến thể thao
[Từ vựng] Từ liên quan đến thể thao: 야구를 해요. chơi bóng chày. 축구를 해요. chơi đá bóng 농구를 해요.…
Từ vựng trong tiếng hàn
Từ vựng trong tiếng hàn: 약속이 있어요/없어요 : Có hẹn/ không có hẹn 약속을 해요: Có hẹn 시간이 있어요/없어요: Có…