• TRUNG TÂM GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ

    TRUNG TÂM GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ

    Giáo viên giỏi dạy tiếng Hàn tại nhà, Dạy tiếng việt cho người Hàn Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Latest posts

n

Ngữ pháp

Ngữ pháp: Vㅡ느라고 ● 이유나 원인을 나타냄 Diễn tả lí do hoặc nguyên nhân. ● 앞 문장의 일이 계속되어서 뒤의 일을 못한 경우에 씀. Vì sự việc ở câu trước kéo dài nên không thể làm được sự việc...